|

مصرف ۲۰ درصد گاز کشور در تهران!

مصرف ۲۰ درصد گاز کشور در تهران!

رئیس ­مرکز راهبری گاز کشور گفت : میزان مصرف گاز استان تهران ۲۰ درصد مصرف کل کشور می باشد.

به گزارش مملکت ما ، کوشگی رئیس مرکز راهبری گاز کشور گفت : از روز جمعه شاهد کاهش دما و بارش نزولات آسمانی در تهران بودیم که منجر به افزایش مصرف گاز شده است و اواخر هفته گذشته مصرف گاز در تهران به رقمی حدود ۹۵ میلیون متر مکعب رسیده است و میزان مصرف در استان تهران روز گذشته به ۱۰۴ میلیون متر مکعب رسیده است که در حدود ۹ تا ۱۰ درصد مصرف گاز افزایش پیدا کرده است . و میزان مصرف گاز استان تهران ۲۰ درصد مصرف کل گاز کشور می باشد.

کوشگی گفت : در روزهای آینده تغییراتی خاصی در دما نخواهیم داشت و میزان مصرف گاز همین مقدار خواهد بود تهران به دلیل اینکه بیشترین میزان مصرف در بین استانهای کشور دارد لازمه صرفه جویی می باشد تا بتواند کمک کند به شبکه پایداری گاز در کل کشور.
وی افزود: اگر تهران ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهد عددی معادل ۱۰ میلیون متر مکعب صرفه جویی خواهد شد استانهایی مانند استان سمنان و خراسان شمالی و خراسان جنوبی مصرف این ها در حدود همین ۱۰ میلیون متر مکعب می باشد.

انتهای پیام/

نظرات