|

افزایش ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در هفته پایانی سال

افزایش ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در هفته پایانی سال

ساعات کاری سامانه­ های ساتنا و پایا در هفته پایانی سال­ جاری به منظور ایجاد سهولت در پرداخت­ های مشتریان شبکه بانکی در ایام پایانی سال اعلام شد.

ساعات کاری سامانه های ساتنا و پایا به شرح جدول زیر است:

افزایش ساعات کاری سامانه‌های ساتنا و پایا در هفته پایانی سال

این تصمیم در راستای ایجاد سهولت در پرداخت‌های پایان سال مشتریان بانکی صورت گرفته است.

انتهای پیام

نظرات