|

اعلام نتیجه انتخابات بازرگانی تبریز

اعلام نتیجه انتخابات بازرگانی تبریز

دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز امروز برگزار و ۱۵ عضو هیات نمایندگان اتاق مشخص شد.

به گزارش مملکت ما ، از یکهزار و ۳۷۳ نفر واجد شرایط رای دادن در این دوره، تعداد ۸۶۴ نفر در حوزه اخذ رای حضور پیدا کرده و ۸۶۱ رای صحیح و سه رای سفید از صندوق اخذ و منتخبان اتاق مشخص شد.

در گروه صنعت یونس ژائله، سید باقر شریف زاده، امید اسمعیل ظفر، یونس اکبرپور پایدار و سید احمد فتاح زاده اسکویی

در گروه بازرگانی احد عظیم زاده، مسعود بنابیان، مهدی امینی، قاسم قویدل، مهرداد ایرانی،

در گروه معدن صمد حسن زاده و جمشید برزگر

در گروه کشاورزی رضا جعفری، میر یوسف حسینی و بشیر جعفری در گروه کشاورزی منتخبان اتاق تبریز بودند.

انتهای پیام/

نظرات