"

درباره ما

سایت خبری مملکت ما، در حال ارائه اطلاعات اقتصادی، مالی و آگاهی سازی مردم از اخبار روز و اقتصادی دنیا است.
این سایت به مدیر مسوولی آقای محمد حیدری و سردبیری سرکار خانم فرخنده امیری اداره می شود.