"

کشاورزی

پیش‌بینی مشروط تولید ۲۰۶ هزار تن آبزی

پیش‌بینی مشروط تولید ۲۰۶ هزار تن آبزی

مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات گفت: اگر در دو سال آینده تعداد استخرهای ذخیره آب را به دو برابر برسانیم به بیش از ۲۰۶ هزار تن تولید آبزی می‌رسیم که عدد قابل توجهی است.

برنامه‌ریزی برای توزیع ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی

برنامه‌ریزی برای توزیع ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی

رییس سازمان امور عشایری از برنامه‌ریزی برای توزیع ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی در مرحله اول اجرای طرح تولید قراردادی گوشت قرمز برای امسال خبر داد و افزود: عشایر به ازای دریافت نهاده، گوشت قرمز تولید می‌کنند و تحویل می‌دهد.