|

تشکیل اداره کل مالیات سلبریتی‌ها!

تشکیل اداره کل مالیات سلبریتی‌ها!

معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۹۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از ۳ میلیون واحد صنفی و ۳۰۰ هزار شرکت اقتصادی فعال طی ۳ سال گذشته خبر داد.

به گزارش مملکت ما ، داود منظور در نشست خبری اظهار کرد: اظهارنامه برآوردی برای سالهای ۱۴۰۰، ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ تولید کردیم؛ بررسی‌ها نشان داد که ۳۰۰ هزار شرکت در ۳ سال گذشته فعال بوده‌اند اما اظهارنامه و مالیات نداده‌اند. ما برای این شرکت‌ها اظهارنامه مالیاتی تولید کردیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: همچنین حدود ۳ میلیون واحد صنفی وجود داشتند که در ۳ سال گذشته علی رغم اینکه مودی بودند امت اظهارنامه نداده و مالیات پرداخت نکرده بودند؛ با توجه به اطلاعاتی که داریم برای این واحدها اظهارنامه تولید کردیم.

شناسایی ۹۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

وی ادامه داد: مجموع مالیات این شرکت‌ها و واحدهای صنفی ۹۰ هزار میلیارد تومان است.

منظور گفت: مودی می‌تواند تمکین کرده و مالیات را بپردازد و در صورت عدم تمکین می‌تواند اعتراض کند و اظهارنامه مالیاتی به ما بدهد که پس از رسیدگی به اظهارنامه، مالیات را قطعی سازی کرده و وصول می‌کنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نسبت به تحقق مالیات ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی کاملاً خوشبین هستیم و تدابیر را از ۶ ماه پیش شروع کردیم.

وی افزود: این برنامه ریزی ها به ما این اطمینان را می‌دهد که سال آینده تعهد مالیاتی را پاسخ خواهیم داد.

منظور افزود: این برنامه ریزی ها به ما این اطمینان را می‌دهد که سال آینده تعهد مالیاتی را پاسخ خواهیم داد.

هنوز گزارشی از معاملات رمز ارز از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم

منظور در مورد بازار رمزارزها نیز گفت: توصیه کارشناسی من به مردم این است که وارد بازار رمز ارز نشوند زیرا بازار پرریسکی است و افت و خیزی بسیاری دارد و خانمان‌سوز است. البته شاید عده‌ای وارد شوند و منفعت ببرند اما ریسک بسیاری دارد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در قوانین جاری، معاملات رمز ارز پذیرفته نشده و عملاً غیرقانونی است پس ورود به این بازار یک ریسک دیگر دارد که با توجه به غیرقانونی بودن شاید تبعات دیگری هم داشته باشد.

وی اضافه کرد: در این طرف ماجرا نیز ما به عنوان سازمان امور مالیاتی با کمک بانک مرکزی سکوهای معاملات رمز ارزها را پایش می‌کنیم. در واقع بر اساس میزان خرید و فروشی که هر فرد انجام داده می‌توان به درآمد حاصل شده از رمز ارز دست یافت که می‌توان بر اساس این اطلاعات مالیات اخذ کرد.

منظور افزود: البته مشروط به پایش این اطلاعات از سوی بانک مرکزی است که آن هم باید در اختیار ما قرار دهد تا مالیات را برآورد کنیم.

وی گفت: بالاخره آنجایی که ریال به رمز ارز تبدیل می‌شود را می‌توان شناسایی کرد اما هنوز گزارشی از معاملات رمز ارز از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی منظور در مورد بازار رمزارزها نیز گفت: توصیه کارشناسی من به مردم این است که وارد بازار رمزارز نشوند زیرا بازار پریسکی است و افت و خیزی بسیاری دارد و خانمان‌سوز است. البته شاید عده‌ای وارد شوند و منفعت ببرند اما ریسک بسیاری دارد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: در قوانین جاری، معاملات رمزارز پذیرفته نشده و عملاً غیرقانونی است پس ورود به این بازار یک ریسک دیگر دارد که با توجه به غیرقانونی بودن شاید تبعات دیگری هم داشته باشد.

وی اضافه کرد: در این طرف ماجرا نیز ما به عنوان سازمان امور مالیاتی با کمک بانک مرکزی سکوهای معاملات رمزارزها را پایش می‌کنیم. در واقع بر اساس میزان خرید و فروشی که هر فرد انجام داده می‌توان به درآمد حاصل شده از رمزارز دست یافت که می‌توان بر اساس این اطلاعات مالیات اخذ کرد.

منظور افزود: البته مشروط به پایش این اطلاعات از سوی بانک مرکزی است که آن هم باید در اختیار ما قرار دهد تا مالیات را برآورد کنیم.

وی گفت: بالاخره آنجایی که ریال به رمزارز تبدیل می‌شود را می‌توان شناسایی کرد اما هنوز گزارشی از معاملات رمزارز از بانک مرکزی دریافت نکرده‌ایم.

یادآور شد: هر کسی هم که با این شرکت‌ها کار کند هم مشمول پرداخت مالیات می‌شوند؛ در واقع همه طرفین و همکاران و معامله گران با این شرکت‌ها باید مالیات بپردازند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد ضریب سود نیز گفت: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم چیزی به اسم ضریب سود عملاً وجود ندارد و ما مکلف هستیم مالیات را بر اساس مدارک و اسناد محاسبه کنیم که خود مودی در اختیارمان قرار می‌دهد.

وی افزود: البته ممکن است برخی از اصحاب کسب و کار به ویژه کسب و کار کوچک بگویند فاقد دفتر حسابرسی هستند در این صورت نظام مالیات مجبور به براورد مالیات بر اساس ارزش منصفانه است؛ ارزش منصفانه نیز یعنی میزان سودی که منطبق با فعالیت‌های مشابه و بر اساس ضرایب کارشناسی وزارت صمت است که البته اعلام کرده‌ایم که، این ضرایب ثابت نیست و میانگین محسوب می‌شود و در مرحله رسیدگی ممیز و مسئولان استانی ما می‌توانند ضرایب را اصلاح و تعدیل کنند.

جزئیات مزایده ۷۰۰ خودرو

منظور اضافه کرد: بالغ بر ۷۰۰ صنف داریم که هر کدام ضرایب سود خود را دارند بنابراین اصرار ما این است که مودیان خودشان مدارک را به ما تحویل دهند تا ما تخمین مالیات را برآورد نکنیم.

وی در مورد مزایده ۷۰۰ خودرو نیز گفت: موضوع خودروها یک اقدام مهم سازمان در مقابله با فرار مالیاتی بود. یک شرکتی باید مالیات دوره انحلال خود را می‌پرداخت و عمل نکرد و از سویی دیگر دارایی‌های خود یعنی همین ۷۰۰ خودرو را نیز پنهان کرد که همکاران مالیاتی ما این دارایی‌ها را شناسایی کردند.

منظور ادامه داد: اصرار ما بر تعیین تکلیف سریع این خودروها بود و با توجه به محدودیت‌های سامانه ستاد و برای عرضه سریع‌تر این خودروها و احیای درآمد دولت از این محل، خودروها را با نظارت دستگاه‌های نظارتی و فرایند کنترل شده به مزایده گذاشتیم که فرایندی کاملاً شفاف و عادلانه بود.

شناسایی ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی از یک وارد کننده

معاون وزیراقتصاد اضافه کرد: برآورد پایه ما از فروش این خودروها کمتر از ۷۰۰ میلیارد تومان بود اما در مزایده بالای ۹۰۰ میلیارد تومان به فروش رفت. هم اکنون نیز در خال وصول درآمدهای حاصله هستیم تا به خزانه واریز کنیم.

وی ادامه داد: مالیات مالک خودرو بیش از این مقدار است و باز ما رقمی از او طلبکار هستیم.

منظور افزود: این ۹۰۰ میلیارد تومان یک نمونه از فرارهای مالیاتی بزرگ است و ما از این موارد بسیار داریم؛ به عنوان نمونه یک فرار مالیاتی بزرگ با ۱,۲۰۰ میلیارد تومان داریم که این فرد ۲۴ شرکت دارد و ۵ هزار روز است که یک ریال هم مالیات نپرداخته است. تمام اموال و سهام و اموال غیرمولد این فرد را شناسایی کرده ایم. البته کارخانه و برند او را دست نمی زنیم.

معاون وزیر اقتصاد گفت: همچنین واردکننده بزرگی را نیز سشناسایی کردیم که ۷۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی داشت که ۴۰۰ میلیارد تومان را پرداخت و مابقی را نیز در حال پرداخت است.

وی تاکید کرد: ما بیش از مودیان خرد به دنبال مودیان بزرگ هستیم.

منظور در مورد شرکت‌های بورسی نیز گفت: شرکت‌های بورسی جز شفاف‌ترین بخش‌های مالیاتی هستند و ما هم به عنوان سازمان مالیاتی از توسعه بورس و شرکت‌های بورسی حمایت و استقبال می‌کنیم زیرا توسعه انها به نفع اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: پیش بینی کرده ایم برای سال آینده چنانچه شرکت‌های بورسی درآمدهای مالیاتی را صرف توسعه کنند مشمول معافیت شوند. همچنین پیش بینی شده شرکت‌های بورسی معافیت ۱۰ درصد و در شرایطی ۲۰ درصد را شامل شوند.

منظور در مورد مالیات نقل و انتقال سهام نیز گفت: مالیات مالیات نقل و انتقال سهام هم اکنون نیز وجود دارد و مبالغ بسیار قابل توجهی را دریافت می‌کنیم و رویه نیز تغییر نخواهد کرد. این مالیات در بورس نیم درصد و در خارج از بورس ۴ درصد ارزش اسمی سهم خواهد بود.

تعیین تکلیف مالیات پزشکان

وی در مورد مالیات پزشکان اظهار کرد: پزشکان درآمدی را از بیمارستان، مرکز درمانی و کلینک دریافت می‌کنند که طبق قانون ۱۰ درصد درآمد پزشک به عنوان مالیات کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود که مالیات علی الحساب است. این مالیات موجب رشد پرداخت مالیات از سوی پزشکان شده است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: بخش دوم درامد پزشکان مربوط به ویزیت مطب‌ها می‌شود که چند سال است در قوانین بودجه تاکید می‌شود که پزشکان مکلف به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی هستند پس پزشکان نباید قانونا وجه نقد و یا کارت به کارت و … بابت ویزیت دریافت کنند زیرا برخلاف قانون است.

وی افزود: البته مواردی از تخلفات پزشکان در سامانه سوت زنی یا گزارشگری مردمی و یا سرشماره ها به ما ارسال شده است و ما لیست پزشکان متخلف را به سازمان نظام پزشکی ارسال و درخواست کردیم که تذکر دها تا مجبور به جریمه و … نشویم.

منظور گفت: مردم اگر مراجعه به مطبی کردند و پزشک درخواست اخذ نقدی و یا کارت به کارت ویزیت را داشت حتماً مورد تخلف رل به سرشماره سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: چندین جلسه با سازمان نظام پزشکی داشتیم و مسائل را صورتجلسه کردیم تا با تعامل بیشتر با هم دغدغه مردم را در این خصوص رفع کنیم.

مالیات سلبریتی ها سامان دهی شد

منظور در مورد مالیات سلبریتی ها اظهار کرد: سلبریتی ها مانند باقی مودیان مالیاتی ما هستند؛ یک اداره کلی را در تهران به طور خاص فقط برای مالیات سلبریتی ها مکلف کرده ایم و تمام قراردادهای سلبریتی ها را از واحدهای طرف قرارداد با آنها گرفته و بررسی و مالیات را محاسبه می‌کنند.

وی همچنین در ادامه گفت: مالیات در نظر گرفته شده برای حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ رشد ۲۷ درصدی داشته است اما میزان افزایش حقوق کارکنان در این لایحه افزایش ۲۰ درصدی دارد.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور علت این رشد پیدا شدن برخی مالیات‌های سالهای قبل است که پرونده آنها از قبل مانده است. در سال‌های گذشته شاهد آن بوده ایم که فرارهای مالیاتی از حقوق و دستمزد صورت می‌گرفت که امسال با محاسبات سنجیده شده جلوی آن گرفته شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: این اقدامات امسال هم صورت گرفته و درآمد مالیاتی از محل حقوق و دستمزدها بیش از رقم افزایش حقوق کارکنان بوده است.

وی درباره مالیات مشاغل و اصناف گفت: امسال ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مؤدی مالیاتی در بخش مشاغل عملاً مالیات مقطوع را پذیرفتند ولی نه با رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی سالانه، بلکه با محاسبه میزان فروش سالهای قبل اصناف بوده است.

منظور افزود: امسال ۲۰۰ درصد رشد در صورت‌های اظهارنامه مالیاتی اصناف و مشاغل و نیز طبق ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم داشته ایم.

رئیس سازمان امور مالیاتی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده‌های بانکی از مالیات معاف هستند فعلاً بحثی درباره حذف معافیت مالیاتی شود سپرده‌ها نداریم بنابراین سود سپرده‌های بانکی مشمول مالیات نیستند. شرایط تورمی کشور به گونه‌ای است که سود سپرده‌های بانکی در مقابل رقم تورم عددی نیست و به خروج پول از بانک می‌انجامد.

۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات قطعی سازی شد

معاون وزیر اقتصاد درباره درآمد مالیاتی بودجه سال آینده گفت: از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان امسال به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که رشد ۵۴ را نشان می‌دهد. محل این درآمدها قطعی سازی پرونده‌های مالیاتی مانده از سالهای قبل است که برآورد ما ۲۱۳ هزار میلیارد تومان از این محل است و سریع‌تر باید تعیین تکلیف شوند. امسال هم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از پرونده‌های مالیاتی سالهای قبل قطعی سازی شده است.

وی تاکید کرد: از ۴۰۰ شرکت بورسی در این ۳ ماه توانسته ایم ۳۳ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده، درآمد دریافت کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از اول آبان شروع کرده ایم شیب شایسته ای را در این بخش شاهد هستیم و با ارسال صورت حساب الکترونیک به سامانه مودیانی این میزان رشد ثبت شده است.

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: افزایش اشراف اطلاعاتی را در این بخش با راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی را شاهد هستیم. همچنین با کسب این اطلاعات، مالیات سال گذشته رشد ۵۸ درصدی داشته و امسال رشد ۵۵ درصدی و سال آینده رشد ۵۴ درصدی داشته است.

وی در مورد مالیات مجموعه‌های حاکمیتی نیز گفت: تمام این مجموعه‌ها موظف به پرداخت مالیات هستند؛ به عنوان نمونه مجموع شرکت‌هایی که ستاد اجرایی فرمان امام سهامداری کرده را شناسایی و مالیاتی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ و برای سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲,۵۰۰ میلیارد تومان شناسایی کردیم.

معافیت مالیاتی قانونی ۳۴۰ هزار میلیاردی

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مالیات پرداختی از سوی بنیاد مستضعفان نیز بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان بوده است. قرارگاه خاتم الانبیا نیز مودی است و اظهارنامه می‌دهد و مالیات می‌پردازد و معاف نیست.

منظور افزود: این اطمینان را می‌دهم که در مالیات‌های مستقیم برای کسی معافیت پیش بینی نکرده ایم.

وی گفت: البته معافیت‌های مالیاتی در کشور ما گسترده است. بخش کشاورزی، صادرات، سرمایه گذاری در مناطق محروم، دانشگاه‌ها و مدارس غیرانتفاعی، مناطق آزاد و … معاف هستند.

منظور افزود: رقم معافیت مالیاتی قانونی در کشور در سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است و کل مالیات وصولی ۳۰۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: پیشنهاد ما بازنگری در معافیت هاست و باید در نظام معافیت را باید تجدیدنظر کنیم که باید در مجلس این تصمیم گرفته شود.

معاون وزیر اقتصاد در مورد سهم مالیات حقوق و دستمزد در کل مالیات نیز تصریح کرد: سهم حقوق و دستمزد در کل مالیات کشور ۱۰ تا ۱۱ درصد است، بنابراین ما روی آن حساب زیادی باز نمی‌کنیم.

انتهای پیام/

نظرات